દેશી શાક કે તુવેર ટોઠા , મકાઇ મસાલા , વડી મસાલા , લીલી હળદર મસાલા , લીલા ચણા મસાલા દેશી રસદાર ચટાકે દાર સ્વાદ માળવા માટે અચૂક પધારશો .

 • પાર્સલ સુવીધા કરી આપવામાં આવશે .
 • એક મુલાકાત કાયમી સંભારણું બની રહેશે .

Rate us and Write a Review

Browse

Your review is recommended to be at least 140 characters long

image

Show all timings
 • Monday09:00 AM - 09:00 PM
 • Tuesday09:00 AM - 09:00 PM
 • Wednesday09:00 AM - 09:00 PM
 • Thursday09:00 AM - 09:00 PM
 • Friday09:00 AM - 09:00 PM
 • Saturday09:00 AM - 09:00 PM
 • Sunday09:00 AM - 09:00 PM

Your request has been submitted successfully.

Additional Details

 • Accept Credit Card:YES
 • parking:YES
 • Wifi:NO
 • Wheelchair accessible:YES
 • Child Friendly:YES
 • Smoking Allowed:YES
Show all
 • Allow Pet:YES
image